Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

’Drótfogas WEB Áruház’

(Adatkezelési Tájékoztató frissítve: 2020. szeptember 20.)

 

A ’drótfogas WEB Áruház’ üzemeltetője., mint adatkezelő tiszteletben tartja, és biztonsággal őrzi a vásárlók, a regisztrálók személyes adatait.

Az adatkezelés célja a szerződésszerű teljesítés és a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő adatkezelés és adatmegőrzés.

A ’drótfogas WEB Áruház’ a vásárlás, és az ahhoz kapcsolódó regisztrálás során megadott adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Vásárlók, a regisztrálók előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adja át.

A Vásárló az Adatkezelési Tájékoztató megismerése után, annak feltételeit elfogadva egyetért azzal, hogy a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges információkat a kiszállítással, esetenként visszaszállítással megbízott GLS Futárszolgálat részére megadja.

A Vásárló adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságtól szóló 2011. évi CXII. törvény hatályos rendelkezési tartalmazza.    https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv 

Az adatkezeléssel kapcsolatban panaszaikkal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,       E- Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A termékeinket online megrendelheti. A szerződés teljesítéséhez szükséges, Ön által megadott személyes adatokat, gyűjtjük és biztonságosan tároljuk.

A ’drótfogas WEB Áruház’ kizárólag olyan adatokat kér a vásárlóktól, amelyek a megrendelések feldolgozásához, teljesítéséhez (számlázás, fizetés, visszaküldés), vagyis a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.

  • megrendelő neve (vezetéknév, keresztnév),
  • szükség esetén teljes cégnév (céges vásárlásnál az adószám)
  • pontos számlázási cím (ország, irányítószám, településnév, közterület neve és házszám, emelet, ajtó)!
  • telefonos elérhetőség
  • internetes elérhetőség
  • a vásárló egyedi kérései, megjegyzései

Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől, úgy

  • átvevő neve (vezetéknév, keresztnév),
  • pontos szállítási cím(ország, irányítószám, településnév, közterület neve és házszám, emelet, ajtó)!
  • átvevő telefonos elérhetősége

A ’drótfogas WEB Áruház’ látogatóiról kizárólag anonim módon készült statisztikai elemzéseket veszünk igénybe a felhasználói élmény fokozása érdekében, mint amilyen például a Google Analytics szolgáltatás.

 

A ’drótfogas WEB Áruház’ oldalra látogatók, ráutaló magatartásukkal kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a jelen WEB oldal üzemeltetője a számítógépén/számítástechnikai eszközein, un. cookie-t, illetve cookie-kat, azaz egy egyedi kódot tartalmazó, kisméretű, szöveges információcsomagot helyezzen el az azonosításuk, illetve a beállításaik megőrzése érdekében.

Az adatkezeléssel kapcsolatos bejelentések megtételére, az adatok, vagy az ügyfél-regisztráció törlésének kezdeményezésére elektronikus úton van lehetőség: sales.drotfogas@gmail.com.
A bejelentésnek nincs formai követelménye.

Azoknak a regisztráltaknak az adatait, akik egy naptári éven keresztül nem lépnek be ismételten a ’drótfogas WEB Áruház’ oldalra, azokat külön értesítés nélkül töröljük a regisztráltak adatbázisából.